Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Farby I.m.p!

IMPROVEMENT

FÖRBÄTTRING

MANAGEMENT

DRIFT & ADMINISTRATION

PROMOTION

MARKNADSFÖRING

OM OSS

Vi har tre ledord, IMPROVEMENT MANAGEMENT PROMOTION, som ska spegla vad vi gör i vår verksamhet. Du kan läsa mer om vad de innefattar under fliken Våra tjänster.

Vår vision är att skapa långsiktiga relationer. Att se hur ett samarbete med just ditt företag tar er till nya höjder. Vi vill skapa ett samarbete som bygger på ett starkt förtroende från båda håll, ett gemensamt intresse, en öppenhet och ett stort engagemang.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att med kunskap och erfarenhet hjälpa små och medelstora företag att växa på marknaden. Vi erbjuder en skräddarsydd lösning för det specifika företaget i form av t.ex.  marknadsföring och administrativa tjänster. Vi har ett brett kontaktnät som ger oss möjligheter att utveckla företaget på många olika plan. Det kan vi dessutom göra med en minimal risk för företaget då de inte förbinder sig till varken fortsatt samarbete eller några kostnader om vårt arbete inte ger ett positivt utfall.

Vi har många idéer. Vi har alltid tusen projekt omkring oss, såväl privat som i arbetet. Vi skulle aldrig nöja oss med att bara göra en sak. Det kliar i fingrarna. Vi vill dela med oss av våra idéer. Vi vill vara med och påverka. Vårt engagemang och våra idéer gör skillnad!

I flera år funderade vi på hur vi bäst skulle använda våra erfarenheter och vår kreativitet i en egen verksamhet. I början av 2013 var vi övertygade om att det var lönsamhetsutveckling vi skulle arbeta med.

VÅRA TJÄNSTER

IMPROVEMENT

FÖRBÄTTRING

 • Analysera och utvärdera företagets drift och återkoppla med förslag på åtgärder för att effektivisera, optimera samt kostnadsanpassa verksamheten.
 • Göra kund- och konkurrentanalyser.
 • Ge stöd vid utveckling av affärsplaner och marknadsstrategier.
 • Göra lönsamhetsbedömningar, kalkylering och se över prissättning.
 • Utforma och sammanställa kundenkäter för att se vilka förbättringsmöjligheter kunderna ser hos ert företag.
 • Agera rådgivare och diskussionspart vid organisations-, strategi- och verksamhetsförändringar.
 • Se över ert utbud och komma med förslag på förändring.
 • Se över viktiga grundfrågor i verksamheten, sammanställa utvecklingspunkter och upprätta en handlingsplan att sedan tillsammans kunna arbeta efter.
 • Vara med och genomföra överenskomna förbättringspunkter efter handlingsplan.

MANAGEMENT

DRIFT & ADMINISTRATION

 • Sköta fakturering och offerering.
 • Hålla i en del kontakt med kunder eller leverantörer.
 • Dela med oss av vår kunskap i försäljning och dess tekniker.
 • Skapa kundregister med viktiga uppgifter om såväl befintliga som potentiella kunder.
 • Hålla i presentationer om förändringarna med personalen i ert företag.
 • Framställa material för rutiner inom företaget som ska kommuniceras till er personal och utforma avtal etcetera som         används mellan ert företag och kund alternativt leverantör/återförsäljare.

PROMOTION

MARKNADSFÖRING

 • Förmedla företagets varor eller tjänster till tredje part.
 • Hjälpa till att kommunicera ert erbjudande till kunderna genom att ta fram lämpligt material och synliggöra företaget på attraktiva platser såväl digitalt som i traditionella medier.
 • Framställa material, produktblad etcetera med budskap som ska kommuniceras ut till kund.
 • Genom vårt stora kontaktnät marknadsföra ert företag när tillfälle dyker upp.
 • Vara med och utveckla en hemsida eller hjälpa till att optimera en befintlig.

KONTAKTA OSS

Skicka mail till oss

Christian Farby

Martina Farby

Farby I.m.p. Handelsbolag

Ulveliden 21
416 74 Göteborg

info@farbyimp.se

Org. Nr: 969765 – 7279

Bolaget är för närvarande inaktivt.